БЛАГОПРИЯ̀ТНО

БЛАГОПРИЯ̀ТНО. Нареч. от благоприятен; добре, в положителен смисъл, в полза на някого или на нещо. Телчаров каза, че това дело ще може да бъде решено благоприятно. Т. Влайков, Съч. III, 180. Секретарят изтълкува благоприятно неговото мълчание и продължи настойчиво: — Нещо повече. Вие искате от нас волонтири. Това добре. Но защо само волонтири. Ст. Дичев, ЗС I, 410. Местните инспектори на труда дадоха да се разбере, че въпросът за тонгата ще се реши благоприятно. Д. Димов, Т. 259. Когато ледниковият период завършил, климатът станал по-топъл,.. В растителния и животинския свят станали промени. Всичко това се отразило благоприятно върху живота на хората. Ист. VII кл, 4.

Списък на думите по буква