БЛАГОПРИЯ̀ТНОСТ

БЛАГОПРИЯ̀ТНОСТ, -тта̀, мн. няма, ж. Рядко. Книж. Отвл. същ. от благоприятен. — Молят войводата да заповяда. Това първо известие, изненадващо поради своята благоприятност — .. — хвърли четата в луда радост. Л. Стоянов, Б. 90.

Списък на думите по буква