БЛАГОПРИЯ̀ТСТВАМ

БЛАГОПРИЯ̀ТСТВАМ и БЛАГ?ПР?Я̀?СТВУВАМ, -аш, несв., непрех. и (остар.) прех. Книж. 1. Подпомагам, улеснявам успешното извършване, развитие на нещо; съдействам, помагам. Сърбите се възраждат по-рано от нас, защото условията са благоприятствували за това. Б. Пенев, НБВ, 20. Алеутете убиват морските животни много по-лесно,.., защото им благоприятствува и самата природа. Знан., 1875, бр. 17, 263. Времято било все хубаво.. Коломб ся радвал, дето му благоприятствувало времято, но спътниците му нямали неговийт ум и неговото мъжество, затова начнали да роптаят. Лет., 1873, 124. Аз все повече се убеждавах, че самата съдба благоприятствува моето решение и ме тика в пътя на приключенията... Стр. Кринчев, СбЗР, 343.

2. Остар. Оказвам се добър, полезен за някого или за нещо. Но тъй като пасбищата на тие села [балкански] не благоприятствуват на стадата,.. то, от старо време още, тие са си намерили леснината, где именно трябва да отвеждат стадата си. З. Стоянов, ЗБВ I, 21. В онова време атмосферата била такава, каквато не би благоприятствувала за человеците, но тази атмосфера била крайно полезна за дръвесата и растенията. ИЗ 1874-1881, 1882, 210.

БЛАГОПРИЯ̀ТСТВАМ

БЛАГОПРИЯ̀ТСТВАМ и ОБЛАГ?ПР?Я̀ТСТВУВАМ, ‑аш, несв. и св., прех. Оказвам се благоприятен за действията на някого или за осъществяването, протичането на нещо; благоприятствувам. Въпреки успехите си в бойните действия след края на примирието (март 1809 г.) Русия побързала да приключи войната с Турция. Впрочем обстоятелствата облагоприятствували Махмуд II, който изчаквал края на войната, за да се справи с вътрешните си врагове. В. Мутафчиева, КВ, 332. Двама учители, двама педагози, призвани да възпитават, да изграждат хора, характери... Бива ли тъкмо такова семейство, което е най-облагоприятствувано за създаването на един добър гражданин, да бъде лишено от тоя дълг? Б. Болгар, Б, 131. благоприятствам се и облагоприятствувам се страд.

Списък на думите по буква