БЛАГОПРИЯ̀ТСТВАНЕ

БЛАГОПРИЯ̀ТСТВАНЕ ср. Книж. Отгл. същ. от благоприятствам; благоприятствуване.

БЛАГОПРИЯ̀ТСТВАНЕ

БЛАГОПРИЯ̀ТСТВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от благоприятствам и от благоприятствам се; благоприятствуване.

Списък на думите по буква