БЛАГОПРИЯ̀ТСТВУВАНЕ

БЛАГОПРИЯ̀ТСТВУВАНЕ ср. Книж. Отгл. същ. от благоприятствувам.

Списък на думите по буква