БЛАГОРЀЧИЕ

БЛАГОРЀЧИЕ ср. Остар. Книж. Красноречие.

Списък на думите по буква