БЛАГОРО̀ДНИЦА

БЛАГОРО̀ДНИЦА ж. Жена от аристократически или дворянски произход.

Списък на думите по буква