БЛАГОСКЛО̀НЕН

БЛАГОСКЛО̀НЕН, -нна, -нно, мн. -нни, прил. 1. Който е с добро отношение, добре настроен към някого или към нещо; благоразположен. Главатарите на нашата босонога команда,.., винаги благосклонни към мене, тоя ден се оказаха особено немилостиви. Ст. Чилингиров, СБД, 59. Пазителят на музея съобщи на гостите, че турските султани са били много благосклонни към манастира, те са му подарили един везан ковьор. А. Каралийчев, С, 277. Към хубави прищевки / сам Зевс е благосклонен. П. П. Славейков, Събр. съч. I, 35. Великият везирин е твърде благосклонен към дяда Антима. С, 1872, бр. 42, 336. // Който изразява добро разположение, добро отношение, симпатия към някого. Със всеки един благосклонен поглед, с всяка една сладка дума той ми поробваше сърцето. В. Друмев, И, 7. Тя се обръща бавно и аз виждам лицето ѝ продълговато, сухо и матово, с мека, благосклонна усмивка. Л. Стоянов, Х, 41.

2. Който изразява одобрение; одобрителен. Преди шест години печатах на английски,.., антология от български народни песни — .. — за която в Англия има̀ безброй твърде благосклонни отзиви. П. П. Славейков, Събр. съч. IV, 5. Към тия похвални отзиви на Фотиновите по-видни съотечественици трябва да прибавим тук благосклонната оценка на един от най-личните слависти, Срезневский, който получавал Любословието и бил много доволен от него. Ив. Шишманов, СбНУ ХI, 736-737.

Списък на думите по буква