БЛАГОСЛА̀ВЯМ

БЛАГОСЛА̀ВЯМ, -яш, несв.;благословя̀, -ѝш, мин. св. -ѝх, св., прех. 1. Изказвам добри пожелания за щастие и благополучие, успех. — Господ да го поживи това Мангалче! — благославяше старата. — Пак човек излезе... А то инак една думица само да беше продумал и щяхте да си идете за правата правдина.. Г. Караславов, Тат., 185. На тръгвание сичките турци затворници станаха на крака да са простят с мене, като ма благославяха да ми помогне Бог да се отърва по-скоро. З. Стоянов, ЗБВ III, 157. По-старите роднини го благославяха с думите: — Да си жив и здрав! Б. Несторов, АР, 17. — Мамо, дай да ти целуна ръка за сбогом. Благослови ме! К. Петканов, ЗлЗ, 20.

2. Рел. Обикн. за духовно лице — произнасям молитвени слова за благополучие, успех, които придружавам с кръстен знак. Монахът вдигна отново десницата си, благослови града. Ст. Загорчинов, ДП, 239. Окървавен поведоха Георги Кратовчето към прощада пред древната черква "Света София". Когато минаваха край черковната врата, отвътре изскочи отец Пейо с кръст в ръце и благослови мъченика. А. Каралийчев, ПГ, 113. — Дядо, ти си най-старият овчар между нас. Кажи молитвата и благослови стрижбата! К. Петканов, ЗлЗ, 237.

3. Само несв. Разг. Изказвам гореща благодарност, изразявам голяма признателност, славя някого за направено добро, оказана помощ и др. Няма човек, който ги познава, да не ги хвали и благославя, и всякой говори за тях само добро. Т. Влайков, ПСп, 1888-1889, кн. 28-30, 521. Племенника си той записа в някакво търговско училище и го настани на пансион,.., момчето много плака.. Чичо му го докосна едва-едва с пръсти, уж да го погали..: — Един ден ти ще ме благославяш, че те доведох тука. Д. Талев, ПК, 303. // Изпитвам голямо задоволство, много доволен съм от някакви обстоятелства, които се оказват благоприятни за мене. Той изпълзя, като благославяше в себе си тъмнината. А. Гуляшки, СВ, 333. — Започвам да благославям този дъжд. Ако не валеше, нямаше да тръгна с този чадър и нямаше да вървим сега заедно. Б. Йосифова, БЧМ, 50.

4. Разг. Ирон. Ругая някого, псувам някого. Аз, Стайно, ни дякон, ни поп съм псувал досега, но днес, боже прости ми, благослових един владика. В. Геновска, СГ, 52. — Да ти побелеят очите като варена риба! — благословя бай Коста и придружава благословията си с една псувня. Хр. Смирненски, Съч. III, 76. благославям се, благословя се страд.

Списък на думите по буква