БЛАГОСЛА̀ВЯНЕ

БЛАГОСЛА̀ВЯНЕ, мн. -ия, ср. Отгл. същ. от благославям и от благославям се.

Списък на думите по буква