БЛАГОСЛОВЍЯ

БЛАГОСЛОВЍЯ ж. 1. Пожелание, обикн. обредно, за щастие, благополучие, за успех. Златан приближи снаха си Тодора, подаде ѝ жълтица и изрече благословия: — Плодете се като зърното! К. Петканов, БД, 74. Игнажден (..) и Суроваки бяха двата празника на благословиите, в които и до днес децата (..) ходят, за да изсипят с думи и песни всичките благословии и благопожелания, които могат да бъдат казани. Ив. Хаджийски, БДНН I, 51. Евгени .. хвърли в скутите ѝ няколко лева. Циганката му избърбори ред благословии за дълъг живот, работна булка и много деца. Д. Ангелов, ЖС, 20. Селото ги [ловците] изпратило с благословии като на война. Бл. Димитрова, ОтО, 16.

2. Рел. Молитвени слова за благополучие и успех, придружени с кръстен знак. Иконата беше колкото една педя и на нея беше изписан св. Сисой, как държи едно увито дете в левицата, а с десницата си раздава благословия. М. Георгиев, Избр. разк., 87. Той се вгледа в това множество, което го очакваше, и вдигна за благословия пръсти. Някои се кръстеха. Зл. Чолакова, БК, 122.

3. Пълно съгласие и разрешение за нещо, придружени обикн. с пожелание за благополучие, дадени от близък или почитан човек някому при важен случай в живота му. — Яна искам и ще я взема! Дядо Костадин го пресече: — Когато един син избира жена, първо пита баща си и майка си. Без тяхната благословия нищо не става. К. Петканов, СВ, 148. Но радостта ми ще бъде пълна, ако се омъжа за тебе с благословията на тия, което са ме родили. Д. Талев, И, 305. Направиха икрама на майстор Дима, според както му е реда, и той даде благословия и упътване на Колча, да може оттук нататък самичек да си работи занаята. Т. Влайков, Съч. I, 1925, 173. Бащина благословия сина крепи. Погов., П. Р. Славейков, БП I, 37. Бащина благословия къща зиде. Погов., П. Р. Славейков, БП I, 37.

4. Разг. Ирон. Груба, обидна дума; ругатня, псувня. Той бягаше след него, като отправяше по адрес на най-близките му роднини разни закани и благословии. Т. Данаилов, СбСт, 1957, 225. Вахмистерът скочи ожилен, хвърли свиреп поглед върху бай Христа и процеди една дълбока руска благословия. Ст. Чилингиров, ХНН, 27.

5. Остар. Благодат, щастие. Народът почна да гледа на труда не като на мъка, а като на благословия. Елин Пелин, Съч. IV, 97-98. Колкото повече наука и познания ся распрострат.., толкова повече ще ни подобрее.., защото тогава и трудът ни ще спори и от работата ни ще има благословия. Й. Груев, Лет., 1873, 224.

Списък на думите по буква