БЛАГОСЛО̀ВКА

БЛАГОСЛО̀ВКА ж. Диал. Благословия (в 1 знач.). Този богат господар,.., като желаеше да нарекат и благословят рожбата му с най-добрите наричвания и благословки и да налучат каква ще бъде, кога порасте, проводи слугите си да свикат отвред колкото вещи врачове и врачки имаше. Ил. Блъсков, РК, 3-4.

Списък на думите по буква