БЛАГОСЛО̀ВНИК

БЛАГОСЛО̀ВНИК, мн. -ци, м. Диал. Коледар, който изказва благословии; благославяч. Между коледниците има избрани: стананик, благословник, котка и магаре. СбНУ VIII, 8.

Списък на думите по буква