БЛАГОСЪ̀ВЕСТЕН

БЛАГОСЪ̀ВЕСТЕН, -тна, -тно, мн. ‑тни, прил. Рядко. Остар. Книж. Добросъвестен, старателен.

Списък на думите по буква