БЛАГОСЪРДЀЧЕН

БЛАГОСЪРДЀЧЕН, -чна, -чно, мн. ‑чни, прил. Остар. Книж. Добросърдечен.

Списък на думите по буква