БЛАГОСЪРДЀЧИЕ

БЛАГОСЪРДЀЧИЕ, мн. няма, ср. Остар. Книж. Добросърдечие, добросърдечност.

Списък на думите по буква