БЛАГОСЪРДЀЧНО

БЛАГОСЪРДЀЧНО. Остар. Книж. Нареч. от благосърдечен; добросърдечно.

Списък на думите по буква