БЛАГОСЪСТОЯ̀НИЕ

БЛАГОСЪСТОЯ̀НИЕ, мн. няма, ср. Книж. Добро материално състояние, положение; богатство. През кълбестия дим той гледаше отслабналото лице на Раковски, извехтялото му палто с протрито кадифе на яката, всичките ония белези на преминалото, мимолетно или пропиляно благосъстояние. Ст. Дичев, ЗС I, 400. Китката ѝ [на Кристало] беше украсена с гривна от масивно злато — белег на благосъстояние и достойнство. Д. Димов, Т, 488. Погрижете се да подигнете благосъстоянието на нашия толкова обеднял град. Т. Влайков, Съч. III, 33. Земеделието било главен поминък на жителите у старий Египет и извор на тяхното благосъстояние. ВИ, 3.

Списък на думите по буква