БЛАГОСЪСТОЯ̀ТЕЛНО

БЛАГОСЪСТОЯ̀ТЕЛНО. Остар. Книж. Нареч. от благосъстоятелен.

Списък на думите по буква