БЛАГОСЪСТОЯ̀ТЕЛНОСТ

БЛАГОСЪСТОЯ̀ТЕЛНОСТ, -тта̀, мн. няма, ж. Остар. Книж. Благосъстояние.

Списък на думите по буква