БЛАГОТВОРЍТЕЛ

БЛАГОТВОРЍТЕЛ, -ят, -я, мн. -и, м. 1. Човек, който се занимава с благотворителност. Как се не намери един богат човек, истински благотворител, който да направи едно .. дарение! Ас. Златаров, ПН, 1934, кн. 1, 2.

2. Човек, който е извършил някакво добро дело или който върши благодеяния; благодетел. Блазе на такива деятели, които съдействуват за пробужданието на народните нравствени сили.. Тези деятели стават едни от най-големите благотворители не само на отделни народи, но и на цялото човечество. ПСп, 1876, кн. 11-12, 3-4. Като изобретател на барута той не може да се мери с благотворителите на чловечеството. Лет., 1872, 253.

Списък на думите по буква