БЛАГОТВОРЍТЕЛЕН

БЛАГОТВОРЍТЕЛЕН, -лна, -лно, мн. ‑лни, прил. 1. Който е свързан с благотворителност. По Коледа дадохме едно любителско представление в училището с благотворителна цел. Ив. Вазов, Съч. ХХI, 102. Един ден при него дойде госпожица Симова — .. — и го помоли да вземе с нея участие в благотворителната вечеринка на женското дружество. Д. Немиров, Д № 9, 63. Благотворително дружество. Благотворителен концерт.

2. Който върши добри дела, прави благодеяния; благодеятелен. От един такъв естествен чучур ся възползувал някой си благотворителен чиляк и направил чушма с една каменна чучурка, която течеше в каменно корито. Ц. Гинчев, ДТ, 18. Тя бе кротка, благотворителна,.., милостиво приглядвала сиромаси и злочастни. С. Радулов, ГМП (превод), 30.

Списък на думите по буква