БЛАГОТВО̀РНО

БЛАГОТВО̀РНО. Нареч. от благотворен (в 1 знач.); благоприятно, ползотворно, плодотворно. Просторът, чистият въздух и слънцето действували особено благотворно на децата. Ст. Грудев, ББ, 13. Това бе,.., една голяма радост за майка ми и за всички домашни, и тя подейстува благотворно и над мене. К. Величков, ПССъч. I, 26. Съкрушаващите удари, които със своите книги Гогол нанася на феодално-крепостническата държава, действуват най-благотворно и върху политическото възпитание на българския народ. Н. Лилиев, Съч. III, 184-185. Присъствието на варът в гъстата или в набиената почва действува благотворно, а в роховитата вредително. Знан., 1875, бр. 14, 218.

Списък на думите по буква