БЛАГОУСТРОЀНИЕ

БЛАГОУСТРОЀНИЕ, мн. няма, ср. Остар. Книж. Добра уредба, устройство, добро подреждане на нещо. Смъртта на този .. благодетел [Априлов] .. не отне ни най-малко от неговата [на Н. Палаузов] ревност и старание за благоустроението и успехът на габровското училище. П. Р. Славейков, ГУ, 34. Сегашните наши училища си имат настойници,.. Такива домоведи,.., трябва да имат попечение за външното благоустроение на средните училища. Н. Бончев, Съч. I, 103.

Списък на думите по буква