БЛАГОУСТРО̀ЙСТВО

БЛАГОУСТРО̀ЙСТВО, мн. няма, ср. 1. Съвкупност от дейности за създаване на добри културно-битови, санитарно-хигиенни, производствени и други условия чрез построяване на сгради, улици, пътища и пр. За благоустройството в околията са шосирани главните улици и площади, а другите са поправени.

2. Остар. Уредба, подредба на нещо. Той [Рилският манастир] е един совершено подобен на царските и патриаршеските святогорски монастири.. чудим от всех.. за всичкото внутренно благоустройсто, похваляем за внешното негово благолепие. Н. Рилски, ОМР, II.

Списък на думите по буква