БЛАГОУТРО̀БЕН

БЛАГОУТРО̀БЕН, -бна, -бно, мн. -бни, прил. Остар. Книж. Милосърден, благоду‑

шен, благороден. Свят целий види,.., как Ваше Величество наш благоутробний цар с сичкото си усердие към сичките си поданици равно, милостиво и отеческо призрение показува. Е. Васкидович, П (превод), 15. // Който изразява добросърдечие, милосърдие. Адвокатът го фиксира изпитателно, зениците му .. са тежки и сурови, пълна противоположност на благоутробния му вид. Др. Асенов, ТКНП, 279.

Списък на думите по буква