БЛАЖЀНСТВАНЕ

БЛАЖЀНСТВАНЕ ср. Книж. Отгл. същ. от блаженствам; блаженствуване.

Списък на думите по буква