БЛАЖЀНСТВО

БЛАЖЀНСТВО, мн. -а, ср. 1. Обикн. в ед. Безгранично щастие, пълно задоволство, удовлетворение, наслада. Нейната радост ясно личи по грейналото ѝ лице и по нейните светнале големи очи, които изпод дългите клепки излъчват зари от блаженство и щастие. Т. Влайков, Съч. I, 1925, 199. Болките бяха стихнали, но не беше дошла след тях оная сладка радост, която прозвучала в първия плач на рожбата, която изпълва с блаженство умореното сърце. Д. Талев, СК, 122. Очите на всекиго гледат нагоре и нанапред, към успех и сполука, към радост и блаженство. А. Цанов, Напр., 1875, кн. 4, 3. Осем блаженства — осем блаженства знаете вие: утеха на земята, хубост на познанието,.., упоение от живота. Н. Райнов, БЛ, 144.

2. Църк. Обикн. в съчет. с притеж. местоим. ваш, негов. Титла на висше духовно лице, на екзарх и др. И Негово Блаженство Екзарха, и българските общини във вилаетите протестираха, настояваха и доказваха, че българските училища, подобно на гръцките, поддържат се от самия народ. Б., 1902, бр. 466, 2. Негово Блаженство Екзарх Йосиф

Списък на думите по буква