БЛАЖЀНСТВУВАНЕ

БЛАЖЀНСТВУВАНЕ ср. Отгл. същ. от блаженствувам; блаженстване.

Списък на думите по буква