БЛАЖИНКА̀

БЛАЖИНКА̀ ж. Диал. Умал. от блажина; блажнинка. И много ще се зарадва, като намери такава голяма мръвка в боба. Откакто се е запостило, не е лизвал блажинка. Т. Харманджиев, КЕД, 47.

Списък на думите по буква