БЛАЖНИНКА̀

БЛАЖНИНКА̀ ж. Разг. Умал. от блажнина; блажинка. — Мико, виж там, мами, в долапчето има три яйца... и изтърчи до бабини си да вземеш малко масчица, те имат. — Тя погледна мъжа си така, като че искаше да се оправдае. — Ох, то, ние, каквото сме се обрали откъм блажнинката... Г. Караславов, ОХ II, 31.

Списък на думите по буква