БЛА̀ЖНИЧЪК

БЛА̀ЖНИЧЪК, -чка, -чко, мн. -чки, прил. 1. Умал. от блажен. Обичам да ям блажничко ядене.

2. Като същ. бла̀жничко ср. Разг. Ястие с месо или друга храна от животински произход; блажно. Дойде Коледа. Разквичаха се прасенца. Всеки се готви да се облажи, както трябва. Дояде се и на баба блажничко. Ех, няма що, ще се облажи и тя със своето прасенце. Елин Пелин. ПР, 97. — Ех, болярино, — въздъхна от все сърце Драгота и се засмя широко — да си бяхме седели в стана край Димотик, друго можеше да бъде. И вино, и хляб, па и блажничко — колко щеш! Ст. Загорчинов, ДП, 296.

Списък на думите по буква