БЛАЖНОТЍИ

БЛАЖНОТЍИ мн. Диал. Дните от Коледа до Сирница, през които се яде блажно.

Списък на думите по буква