БЛА̀ЗНЕНЕ

БЛА̀ЗНЕНЕ ср. Отгл. същ. от блазня.

Списък на думите по буква