БЛАЗО̀СВАНЕ

БЛАЗО̀СВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от блазосвам и от блазосвам се.

Списък на думите по буква