БЛА̀СТЕР

БЛА̀СТЕР м. 1. В научната фантастика — оръжие, което изстрелва ядрен, лазерен или др. разрушителен заряд. За да превземат станцията, астронавтите разчитат само на своите лазерни бластери. СТ, 1999, бр. 52, 5.

2. Детска играчка, представляваща такова оръжие. Разнообразни пушкала с дизайн от бъдещето заливат пазара за детски играчки .. Може да се намери .. цялата гама световни марки пукащи и пиукащи револвери, бластери. Д, 1993, бр. 306, 5.

— Англ. blaster.

Списък на думите по буква