БЛАТ

БЛАТ м. Тестена кора за основа на торти. Разрежете изстиналия блат на две. На‑

мажете едната част с .. малините и отгоре похлупете с другата част. ВЖ, 1999-2000, бр. 51-52, 19.

— Нем. Blatt.

Списък на думите по буква