БЛАТА̀Р

БЛАТА̀Р м. Прелетна граблива птица от семейство соколи, която обитава по блата, мочурища, ливади, степи и др. Circus.

Списък на думите по буква