БЛА̀ТО

БЛА̀ТО, мн. блата̀, ср. 1. Място със застояла вода, обикн. обрасло с водни растения. Нощната тишина се изпълни с безспирната песен на щурците и с челичения настойчив вряк на жабите от крайселското блато. Елин Пелин, Съч. I, 98. Настъпиха най-горещите дни на лятото, тръстиката пожелтя, водата на блатата стана тъмносиня, по-синя и от небето. Й. Йовков, Разк. II, 87. Бригадирка ходих миналото лято. Нали пресушихме голямото блато. Сл. Ангелов, ХЛ, 6. Не хвърляй в блато камък, да те не опръска. Послов., Ст. Младенов, БТР, 165. Всяка жаба да си знае блатото. Послов., П. Р. Славейков, БП I, 299.

2. Прен. Кръг от лица или обстановка, среда, където се шири безнравственост, порочност, корупция и под. ● Обр. Страшна на‑

паст е нападнала страната. Той вижда земята наклонена на една страна и как всички тичат към блатото на удоволствията и парите. К. Петканов, В, 243.

Списък на думите по буква