БЛА̀ТЦЕ

БЛА̀ТЦЕ, мн., -а, ср. Умал. от блато. С каруца докарвали вода чак от Каралезката чешма и от блатце пиели хората да разквасят уста. Ст. Станчев, ПЯС, 87.

Списък на думите по буква