БЛАТЯ̀СВАНЕ

БЛАТЯ̀СВАНЕ ср. Отгл. същ. от блатясвам; зеленясване.

Списък на думите по буква