БЛЀДИЧЪК

БЛЀДИЧЪК, -чка, -чко, мн. -чки, прил. Бледничък. Той също обърна поглед към дъщеря си — ..Много е бледичка, горката — въздъхна старият работник скръбно, — и не е дотам добре със здравето си. Д. Ангелов, ЖС, 93. Моята дъщеря Маргаритка е десетгодишно, синеоко и бледичко градско момиченце. П. Незнакомов, МА, 7.

Списък на думите по буква