БЛЕДНЀЕНЕ

БЛЕДНЀЕНЕ, мн. няма, ср. Отгл. същ. от бледнея.

Списък на думите по буква