БЛЕДНЀЯ

БЛЕДНЀЯ, -ѐеш, мин. св. бледня̀х, прич. мин. св. деят. бледня̀л, -а, -о, мн. бледнѐли, несв., непрех. 1. Ставам постепенно бледен, губя постепенно руменината си; побледнявам. Лицето ѝ бледнееше все повече, та стана бяло и сякаш прозрачно. Д. Талев, ГЧ, 199. Той мълчеше. Хапеше устни и мислеше нещо.. Тя гледаше как той ту бледнееше, ту червенееше. М. Грубешлиева, ПП, 81. И Стайка милостиво гледаше Радиното лице, как се изменяваше и бледнееше. Ив. Вазов, Съч. ХХIII, 194. Ти не приличаш на себе си, Милке. Само бледнееш и от ден на ден все повече повяхваш. П. Тодоров, Събр. пр. II, 417.

2. Губя постепенно основния си цвят, ставам по-бледен, по-светъл; избледнявам, побелявам. Призори небето започва леко да бледнее. То позеленява, като кората на току-що завързала петровка и постепенно смъква звездното си було. Настъпва утро. Кр. Кюлявков, СП, 25-26. Пропяха първи петли. Синкавите стъкла на прозорците почнаха да бледнеят, мракът в стаята се разреди. И. Петров, НЛ, 189. След всеки отминат връх цветовете на юг бледнееха, въздухът ставаше по-хладен. Д. Димов, Т, 649.

3. За светлина, сияние, лъчи и под. — видимо намалявам постепенно яркостта, блясъка си. Но ето че лека-полека светлината на електрическите глобуси започна да бледнее. Това бе първият признак в големия град, че скоро ще съмне. Ал. Бабек, МЕ, 148. // Постепенно започвам да излъчвам по-слаба, бледа светлина. През облак бледнее луна. Хр. Смирненски, Съч. III, 154. През дърветата небето на изток повече побеляваше,.., звездите бледнееха. Ив. Вазов, Съч. ХI, 14. През украсеното със скреж стъкло нахлува сива утринна светлина.. Лампата, провесена над стана, все повече бледнее и свети сякаш само на себе си... Ил. Волен, РК, 8. На небесният небосклон месецът още се белее, бледнее. Ст. Ботьов, К (превод), 20

4. Очертавам се слабо, неясно. Навън се сипва зората. Бледнеят хоризонтите. К. Калчев, ДНГ, 123. Далеч, зад дивния Стамбул, гаснеят / на слънцето последните зари. / Пред мен в вечерната мъгла бледнеят / къщя, брежища, хълмове, гори. К. Величков, ТР, 136. // Прен. За спомен, мисли и под. — губя силата си и постепенно се заличавам, постепенно ставам неясен, смътен; избледнявам. От ден на ден споменът за живота ѝ с Петър започна да бледнее. И. Петров, НЛ, 226. Но ето, от час на час образът на Марженка бледнее все повече и повече в паметта ми. Д. Калфов, Избр. разк., 325.

5. Прен. Обикн. с предл. пред. Изглеждам по-незначителен, по-нищожен, въздействам много по-слабо в сравнение с нещо друго. В цялото здание, окичено с десетки хиляди всевъзможни електрически лампи,.., ежеминутно се сменяваха такива игри между светлината и тъмнината,.., щото забравяш, че си в действителния мир. Как бледнеят пред туй величие картините на хиляда и една нощ! Ал. Константинов, Бпр, 1893, кн. 4, 53. Прав е бил Густав Криб, знаменитият шведски пътешественик, който.., пристига към края на ХIХ в. и в Петербург. Градът го така ентусиазира, че той го нарича "град-музей" и прибавя, че всичко видено досега бледнее пред хубостите на тоя град. Ас. Златаров, Избр. съч. II, 24-25. Да не говорим за зимата! ... Студена и жестока. Бледнееха пред нея дори партизанските зими в планината. Ас. Станоев, П, 128. Чувството, че работя, че ще печеля пари и ще

издържам бедния ни дом, беше толкова силно, че всичко друго бледнееше! А. Михайлов, ДШ, 76.

Списък на думите по буква