БЛЀДНОСТ

БЛЀДНОСТ, -тта̀, мн. няма, ж. Отвл. същ. от бледен; бледост, бледнина, бледнота. Благородното му лице, обляно със страдалческа бледност и осветлено от един мъжествен и енергически поглед, подкупуваше непобедимо сърцата. Ив. Вазов, Съч. ХХII, 70. Хубавото му лице бе весело и по него нямаше бледността на страха. Елин Пелин, Съч. IV, 98. Смъртна бледност премина по лицето му, очите му гледаха вторачено и строго. Й. Йовков, Ж, 65-66. Върху клетите ѝ мършави бузи се появи лека руменина, която веднага се замести с предишната мъртвешка бледност. Д. Димов, ОД, 34.

Списък на думите по буква