БЛЕДОВА̀Т

БЛЕДОВА̀Т, -а, -о, мн. -и, прил. Рядко. Малко блед, бледичък; възблед. След него идваше Стефан Стамболов заедно с висок широкоплещест, но малко бледоват мъж. В. Геновска, СГ, 243.

Списък на думите по буква