БЛЕДОРЕЗЕДА̀В

БЛЕДОРЕЗЕДА̀В, -а, -о, мн. -и, прил. 1. Който има неярък резедав цвят. Едно същество, което има смелост да излети на десет хиляди метра, и нежност да съхрани бледорезедавите листенца на разсада, не би могло да не намери разбиране и съпричастие и за мене. С. Северняк, ИРЕ, 350.

2. Като същ. бледорезедаво ср. а) Неярък резедав цвят, неярка резедава боя. б) Облекло, дреха, тъкан в неярък резедав цвят. Обличам се в бледорезедаво.

Списък на думите по буква