БЛЕДОРО̀ЗОВ

БЛЕДОРО̀ЗОВ, -а, -о, мн. -и, прил. 1. Който има неярък розов цвят. Трябваше и ти да бъдеш тук, / за да нарисуваш тези няколко дървета / .. / Бледорозовият акварел / на небето, / лъкатушещите линии на клоните, / .. — / това са твоите владения. Ал. Шурбанов, ТР, 5.

2. Като същ. бледорозово ср. а) Неярък розов цвят, неярка розова боя. Доскучалата ви бяла врата ще преобразите с правоъгълни рамки в бледорозово. СТ, 1999, бр. 48, 25. б) Облекло, дреха, тъкан в неярък розов цвят. Днес е облечена в бледорозово.

Списък на думите по буква