БЛЀЙВАНЕ

БЛЀЙВАНЕ, мн. -ия, ср. Отгл. същ. от блейвам.

Списък на думите по буква