БЛЀЙДЪР

БЛЀЙДЪР м. Нов. 1. Обикн. мн. Вид ролкови кънки с колела, подредени в една линия в средата на подметката, позволяващи развиване на висока скорост; ролери. Радари ловят кънкьорите във Ванкувър, които шеметно се движат със своите блейдъри. ДТ, 1998, бр. 237, 12.

2. Човек, който кара такива кънки.

— Англ. blader.

Списък на думите по буква